Diversitet er forskellighed

Vi er alle lige

Diversitet er forskellighed

Selvfølgelig skal vi tale Diversitet. Det er et hot toppic – debatten er igang og det er vi meget tilfredse med. Fordi det drejer sig ikke kun om os – dig og mig, men også om de kommende generationer. Vi er forskellige – men alle er lige. 

Der er mange meninger, bølgerne går højt og debatten kan desværre også blive hård. Det er et emne, hvor der er mange holdninger og følelser, men det er et samfundstema, som vi ikke skal eller kan komme udenom. 

Det har I helt sikkert også en mening om og vi glæder os til, at vi sammen kan være med til at påvirke debatten, de holdninger og beslutninger, der skal tages.

Generationskløften skal væk!

Diversitet på tværs af alder i et team af 3 kvinder

Et af de emner, som diskuteres er alder og dén kløft, der desværre er på arbejdsmarkedet. De gamle er for brugte og de unge er for uerfarne. En holdning som vi desværre hører igen og igen. 

Vi i Female Drivers Club har lige haft en fantastisk oplevelse, når vi taler alder og diversitet. Vi har siddet 3 kvinder med en aldersforskel ca 40 år, vi har ikke arbejdet sammen før. Vi fik sat alderskløften i kontekst og brugt den gavnligt, frem for at grave en dybere kløft. Vores kompetencer blev forenet, vi lærte meget af hinanden og om selv. Det var både givende og lærerigt for os alle 3. Resultatet var ikke blevet det samme, og ydermere har vi fået et venskab.

Vi har rigtig meget, vi kan lære om hinanden. Derfor vil vi kigge på muligheder, frem for begrænsninger på tværs af alder. 

Hvad er diversitet?

Vi slog ordet op og diversitet betyder:

Forskellighed, mangfoldighed eller stor variation. Diversitet sker når grupper eller samfund bliver opmærksomme på, at der er forskellighed og variation blandt medlemmerne eller befolkningen. 

Vi vil gerne belyse to hovedområder:

  • Diversitet indenfor Identitet: Alder, Seksualitet, Kultur
  • Diversitet indenfor det Kognitive: Hvordan du handler, tænker og føler i en given situation.

Vi får MasterClasses, Debatter i vores lukkede Netværk, Mad & Mennesker. Et emne, som vil vokse med tiden. 

Diversitet på tværs af alder i et team af 3 kvinder

Copyright © Female Drivers Club Alle rettigheder forbeholdes