CSR & Miljøpolitik

Grøn omstilling & Diversitet

Hos Female Drivers Club er bæredygtighed og den grønne omstilling i fokus. Vi ønsker at bidrage til, hvordan vi kan få en en mere bæredygtig verden og støtter op om den grønne omstilling. 

CSR FN's verdensmaal blomsten for bæredygtig udvikling
FN verdensmaal 4 ligestilling mellem kønnene

“Det er i vores DNA at vi skal hjælpe hinanden.”

Female Drivers Club vil aktivt kæmpe for FN’s verdensmål nummer 5 om at styrke kvinders viden, selvværd og positioner i samfundet gennem et stærkt netværk. Vi vil med netværket være med til at styrke kvinderne ved at nedbryde normer og stereotyper blandt andet ved at tage emner op som diversitet.

Formålet er at samle kvinder i et fællesskab, hvor vi sammen skal lære af hinanden og finde ud af, hvordan vi bedst kan opnå mere diversitet.

Vi skal aktivt gøre noget for at redde planeten

I vores daglige virke prøver Female Drivers Club at bidrage til den grønne omstilling. Det betyder blandt andet også, at vi forsøger at være så digitale som muligt. Vi vil mindske brugen af papir, bruge genbrugspapir/pap til indpakning og mindske brugen af plastik. Personligt vil vi se mere på genbrug af specielt tøj, smykker og hvordan vi aktivt kan afmystificere myterne omkring opladning og brugen af elbil/plug-in Hybrid og Brintbiler. I Netværket vil vi sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere prøve at identificere handlemønstre  som vi alle aktivt kan handle på i vores hverdag. 

Copyright © Female Drivers Club Alle rettigheder forbeholdes