Drivers Talk med Charlotte Brix Andersen, Autobranchen Danmark

Fremtidens bilforretning

Tirsdag den 9. november kl. 9.00

Charlotte Brix Andersen, der er chef for kommunikation, medlemsservice og forretningsudvikling i AutoBranchen Danmark har skrevet bogen “Fremtidens Bilforretning”. Her identificerer hun de mange udfordringer, som autobranchen står overfor i en tid, hvor bilerne udvikler sig i hastigt tempo, og hvor alle i branchen kommer til at få nye roller.

Fremtidsforsker Anne Skare har skrevet forordet til bogen. Hun udtaler følgende:

“I fremtiden vil der også være nogen, der laver biler og nogen, der kører i biler. Men mellemleddet ændrer sig – er du et fordyrende mellemled…. ja, så får du kniven.

Kig derfor efter alle de steder, du kan tilføre værdi,” skriver hun og giver selv et par eksempler:

  • Dyrk det digitale i kombinationen med det fysiske og det nære. I bund og grund handler det bare om godt købmandsskab.
  • Vær noget i dit lokalsamfund. Tag fx medansvar for trafikale løsninger, der handler om mobilitet og ikke om transport. Inviter til foredrag og kurser og få kunden tilbage. Du har data fra kørslen, du kan få adgang til og hjælpe kunden med fx at køre mere grønt eller at dele bilen med andre.

Bilen får i stigende grad en ny funktion som “oplevelsescenter”, og den digitale udvikling vil ændre på vores forhold til vores biler og kørselsmønstre og dermed også til den traditionelle bilforretning. De digitale biler har allerede i en vis grad ændret mekanikerens arbejdsdag, og det vil brede sig.

Kom og mød Charlotte Brix Andersen på vores Drivers Talk og bliv klogere på fremtiden.

Drivers Talks er inkluderet i dit medlemskab. Vi glæder os til at se dig.
Benedicte engel som foredragsholder til et event hos Starmark

Copyright © Female Drivers Club Alle rettigheder forbeholdes